fbpx

Studentsången

Här kan ni öva på texten till studentsången 🙂 ♬♬

Sjungom studentens lyckliga dag,
låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än i vårt sinne bo,
hoppet är vår vän, vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro!
där de härliga lagrarna gro!
Hurra!

Svea vår moder hugstor och skön,
manar till bragd som i forntida dar,
vinkar med segrens och ärans lön,
men den skörd utan strid man ej tar.
Aldrig slockne då känslans rena brand,
aldrig brista må vår trohets helga band,
så i gyllene frid som i strid.
Liv och blod för vårt fädernesland!
Liv och blod för vårt fädernesland!
Hurra! ♪♪♪

Beställ din studentskylt här
Beställ din studentskylt här